Artiklar om torra ögon

Varför kommer det inga tårar...?

En kortfattad, populärmedicinsk artikel om torra ögon med en länk till en sammanställning över tillgängliga tårsubstitut med mina kommentarer.

Betraktelser om torra ögon.

En artikel om torra ögon, riktad framför allt mot folk verksamma inom primärvården. Även här finns länken till sammanställningen över tillgängliga tårersättningsmedel.

Det torra ögat.

Detta är från början ett kompendium som jag använder för utbildning av distriktsläkare och optiker. Alltså medicinskt fackinriktat och med en hel del specialtermer som kan vara svåra att tolka för lekmän.

State of the Art - Torra Ögon

Ett av de "State of the Art" dokument som finns i Socialstyrelsens faktadatabas MARS. Behandlar utförligt bakgrund, diagnostik, utredning och behandling av torra ögon. Utförlig referenslista.

Tillbaka till startsidan