Detta är

ÖSTHJÄLPEN


Östhjälpen arbetar för att lindra nöden i två östländer

När gränserna till Rumänien öppnades i slutet av 1989 fick vi syn på barnhemsbarnen och upprördes i vårt innersta. Därför arbetar vi intensivt med bistånd till barnen, men också för att lindra nöden för fattiga familjer som vi kommer i kontakt med.

Föreningen bildades i maj 1990 av människor i Partilles olika kyrkor och församlingar.

Östhjälpen är helt beroende av frivilliga insatser från många människor. Det finns plats också för dig. Var du bor betyder inget, vill du stödja oss är du välkommen.

I Hateg, Rumänien, har vi byggt ett hem för barn med handikapp. Det invigdes i december 1992.

I samband med att Albaniens gränser öppnades 1991 fick vi genom fiskebäckare och andra i västra Göteborg möjlighet att göra en insats även där. Vi sänder regelbundet mat- och klädpaket samt utrustning till skolorna.

Partille kommuns ungdomslag sorterar, packar och lastar i vår depå i Jonsered. Tack vare dem och mångas stöd har vår verksamhet kunnat växa och betyder alltmer för de nödlidande där i öst.


Läs mer om
Rumänien--------------Albanien