Ett land utan skolor får ett folk utan själ...

 

albanska flagganEfter att den kommunistiska regimen fallit i Albanien vintern 1990-91 avslöjades ett vanstyre utan dess like. Bakom skyddet av en nästan fullständig isolering hade 10-15 procent av landets befolkning avrättats eller internerats. Industrier och jordbruk hade körts i botten och landet blev helt beroende av hjälp från utlandet för att folket skulle överleva.

Hela 90 procent av mat, kläder och andra förnödenheter kom från andra länder under vintern 1991-92 och nästan lika mycket vintern därefter.

Östhjälpens första långtradare med mat och kläder rullade iväg i november 1991. Sedan dess har långtradarna mer eller mindre regelbundet gått från vårt lager i Partille till en depå i den albanska huvudstaden Tirana, varifrån det omedelbart distribuerats till dem som har det svårast.

Redan från början fick vi stort stöd från skolor i Partille och Göteborg. Pengar, kläder och annat har samlats in vid flera tillfällen.

När vi sedan fick direktkontakt med skolorna i Albanien, var det naturligt att fortsätta samarbeta med skolorna för att hjälpa elever, lärare och annan skolpersonal i Albanien.

Nu samlar vi regelbundet in skolbänkar, stolar, "svarta tavlor" och annat som behövs i Albanien.

Vi har också skickat ned kopieringsapparater, kopieringspapper, pärmar, skrivböcker, pennor och annat som också är bristvaror i detta fattiga land.

Dessutom skickar vi ned fönsterglas att sätta i de tomma fönsterbågar man ser överallt i skolorna.

Vi bjuder också regelbundet in lärare och skolledare att komma på besök till Sverige.

Utöver detta samlar vi också in och skickar iväg idrottsmateriel till albanska idrottsklubbar.

Vi tror att hoppet för Albanien ligger i att ge det uppväxande släktet möjlighet att utnyttja sin begåvning på ett konstruktivt sätt - utan fungerande skolor är detta inte möjligt. Vår insats ligger i att skapa möjligheter att bygga upp en fungerande skola.

Innan det är försent...


Läs mer...
Om Albanien och den fria marknaden

Om vägen till en fungerande skola

Tillbaka